Before & After Selfies

/Before & After Selfies

[Before & After Selfies] Breast Augmentation

By | August 25th, 2016|Before & After Selfies|

[Before & After Selfies] cấy mỡ tự thân, thu gọn gò má 3D, thu gọn cánh mũ, chỉnh hình hàm hô, chỉnh hình đầu cằm, chỉnh hình mắt, chỉnh hỉnh khóe mắt, nâng sống mũi, chỉnh hình đầu mũi, gọt cằm cạnh

By | August 10th, 2016|Before & After Selfies|

[Before & After Selfies] chỉnh hình mắt, chỉnh hỉnh khóe mắt, loại bỏ bọng mỡ dưới mắt, thu gọn gò má 3D, thu gọn cánh mũ, chỉnh hình hàm hô, gọt cằm cạnh, độn đầu cằm, nâng sống mũi, sửa gồ mũi, chỉnh hình đầu mũi, tiểu phẫu khuôn mặt power V

By | August 10th, 2016|Before & After Selfies|

[Before & After Selfies] chỉnh hình mắt, nâng sống mũi, chỉnh hình đầu mũi, thu gọn gò má 3D, thu gọn cánh mũ, chỉnh hình hàm hô, gọt cằm cạnh

By | August 10th, 2016|Before & After Selfies|

FACIAL CONTOUR

LIFTING

BREAST/BODY

RHINO/EYE

TL PLASTIC SURGERY